Festivaler och höga ljud

Festivaler och höga ljud

I samband med festivaler är det inte alls speciellt ovanligt att höga ljud förekommer. Det kan till exempel handla om att människor skriker, om musik, fordon och annat som låter. Vissa tycker att de höga ljuden är tjusningen med festivalen, andra är inte lika övertygade. Det är dock bra att tänka på att ljudnivån faktiskt kan vara skadlig.

Höga ljud som kan förekomma

På en festival är det inte alls ovanligt att hög musik förekommer. De allra flesta festivaler handlar nämligen om att man lyssnar på musik och umgås med sina vänner. Det här är dock inte de enda höga ljud som förekommer. Om barn är med på festivalen kan det då och då hända att de blir skrämda av ett högt ljud. De kan börja gråta och vilja gå hem. Men ofta kan en festlig bokstavsballong eller någon av alla andra ballonger som ofta finns på en festival pigga upp. Då får barnet något positivt att tänka på istället för det höga ljudet.

Att skadas av ljud

Om man har varit på en festival kan man när det blir tyst plötsligt märka att det tjuter i örat. Ibland kan det vara övergående, men man kan också ha fått en hörselskada. Det behöver inte vara så att man har utsatt öronen för högt ljud under en lång tid. Det kan gå minst lika illa om en ballong sprängs invid örat eller om ett larm går. När man skadar sin hörsel är det viktigt att tänka på att skadorna i de allra flesta fall blir permanenta. Det betyder att hörseln inte kommer tillbaka. I vissa fall kan en hörapparat göra att man får en del hörsel tillbaka men det finns inga garantier. Det finns faktiskt en hel del personer som har förlorat hörseln helt på grund av en eller annan festival.

När omgivningen störs

När det gäller festivaler kan det vara så att omgivningen störs en del. Det kan finnas gränser för hur högt ljud festivalen får ha och som arrangör kan det vara värt att hålla koll på ljudnivåerna. Om man inte håller sig inom de angivna gränsvärdena finns det en stor risk att man inte får fortsätta att anordna festivalen. Det kan också vara klokt att i god tid avisera och kanske erbjuda öronproppar med mera till personer som riskerar att störas av ljudet. Kanske kan man också kompensera dem på något sätt? Man kan inte komma ifrån att en del störande ljud förekommer men man kan minska ner det.

Undvika hörselskador

Det finns flera sätt att gå tillväga på om man vill undvika hörselskador under en festival. Det allra bästa sättet är att använda olika typer av hörselskydd. Om man har känslig hörsel kan skydden behöva användas även när man står långt ifrån scenen. Det finns bra skydd som släpper igenom röster och som bara sållar bort skadligt ljud. Det kan vara en billig försäkring för den som ofta åker runt på olika festivaler i världen.