Woodstock – festivalernas festival

Woodstock – festivalernas festival

När man säger ”festival” är Woodstock det första många kommer att tänka på, trots att det var nästan 50 år sedan festivalen hölls. Det beror sannolikt på en rad olika faktorer, som att festivalen blev en slags kulmen av 1960-talets hippiekultur, och att så många samlades under de tre dagar som festivalen pågick.

Woodstock hölls den 15-17 augusti år 1969, på ett fält utanför New York. I marknadsföringen för festivalen skrev man att det skulle bli ”3 days of peace and music”, och magiskt nog var det precis så det blev. Detta trots att betydligt fler dök upp på festivalen än vad arrangörerna hade tänkt sig. Man hade räknat med en publik på 200 000, men det dök upp närmare 500 000 musiktörstande hippies, eller fler – man vet inte säkert eftersom det inte förekom någon kontroll eller räkning. Festivalen led också av en rad olika logistiska problem, och många av artisterna fick uppträda betydligt senare än vad som var planerat. Trots det, och trots regnet, rådde dock en lugn, nöjd stämning bland festivalens deltagare, vilket befäste Woodstock som en av de främsta symbolerna för hippiekulturen. Området där scenerna byggts upp var en mjölkgård som ägdes av Max Yasgur, som ställt sin mark till förfogande för ändamålet. Under helgen uppträdde 32 olika artister, bland annat Joan Baez, Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, The Who, Jimi Hendrix och Jefferson Airplane.

Woodstock sägs ha varit en vändpunkt i populärmusikens historia, och tidningen Rolling Stone har listat festivalen som ett av de 50 ögonblick som förändrade rock ’n’ roll. Även USA som nation erkänner betydelsen som festivalen har haft för landets historia och kultur, då festivalområdet år 2017 upptogs på USA:s nationella register över historiska platser.

Om du själv aspirerar till att anordna en festival som blir lika ikonisk som Woodstock, kommer det att krävas en hel del arbete – kraven på säkerhet och organisation är betydligt högre i Sverige idag än de var i USA i slutet av 1960-talet. Det är till exempel mycket viktigt att alla scener, inhägnader och annat byggs på ett korrekt sätt. Om du ska anordna festivalen i Stockholmsområdet kan du ta hjälp av Svenskelitebygg.se, som är ett byggföretag med bred erfarenhet av olika byggprojekt.